Tel : +31 (0)43 365 25 97 | E-mail : info@marlstone.org

Bij een jong modern en dynamisch bedrijf hoort een flitsend en dynamisch logo. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar ontwikkel maar eens een logo dat de lading dekt, waar het bedrijf zich mee kan identificeren en dat ook een groot publiek aanspreekt.

Marlstone Events & Entertainment was een aantal jaren geleden hard aan een nieuwe en beeldend logo toe. Het bedrijf heeft zich de afgelopen jaren razendsnel ontwikkeld tot het toonaangevende bureau op het gebied van organiseren van grootschalige evenementen en feesten in Limburg. Geen 11e van de 11e op het Vrijthof in Maastricht zonder Marlstone, geen shows van Erwin, Beppie en Big Benny in Ahoy Rotterdam zonder Marlstone, en geen Kingsday Maastricht zonder Marlstone, om maar enkele voorbeelden te noemen. Het op poten zetten van een grootschalig evenement is een vak apart waar professionals voor nodig zijn. Mensen met ervaring en ideeën. Datzelfde geldt voor het ontwikkelen van een uitgekiend pr-concept. Inventiviteit en creativiteit zijn hierbij van doorslaggevende betekenis. Net als ervaring en professionaliteit. 

Voor Marlstone Events & Entertainment werd er een concept ontwikkeld dat rust op twee pijlers: het logo en de mascotte 'de mier'. Beide keren prominent terug in de brochures, op de website en in de reclames, met het achterliggende idee dat ze over een tijdje zo herkenbaar zijn geworden dat het publiek ze direct gaat associëren met ons bedrijf.

Het logo
In het logo van Marlstone moest de doortastendheid en creativiteit van het bedrijf worden weergegeven. Daarom was het belangrijk dat het logo zowel statisch (standvastig en betrouwbaar) als dynamisch moest zijn. En het resultaat mag er wezen: het statische komt tot uitdrukking in het kikkerperspectief dat als het ware de blik die het publiek op een artiest werpt die op het podium staat weergeeft. De opbouw in de vorm van blokken (stenen) verwijst naar de naam: Marlstone (wat Mergelsteen betekent). De dynamiek tenslotte komt tot uitdrukking doordat het logo om zijn eigen as lijkt te draaien.

De mier
Om het logo te ondersteunen is in het verlengde hiervan een mascotte ontwikkeld, die bij elk door Marlstone georganiseerd evenement, festival of feest prominent aanwezig is: de mier! Waarom een mier als mascotte? Omdat de mier een nuchter, hardwerkend en zeer sociaal diertje is. Sterk in het opbouwe en het afbouwen. Hij is ijverig en een perfectionist.
Met z'n allen de schouders eronder zetten. Dat is zijn en Marlstone's motto!marlstone.org Het verhaal van...